Sinh hoạt học thuật “Phát triển phương pháp xác định tính chất cơ học của khối đá trong công trình có chiều cao đất đá rất lớn

Sinh hoạt học thuật “Phát triển phương pháp xác định tính chất cơ học của khối đá trong công trình có chiều cao đất đá rất lớn

Nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nghiên cứu trong lĩnh vực cơ học đá, ngày 28/03/2017, Viện Địa chất phối hợp với Hội cơ học đá Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật “Phát triển phương pháp xác định tính chất cơ học của khối đá trong công trình có chiều cao đất đá rất lớn” (tên tiếng Anh: Development of rockmass mechanics for deep engineering) do GS. Xia-Ting Feng nguyên chủ tịch hội cơ học đá Quốc tế ISRM (2011-2015), Chủ tịch hội cơ học đá Trung Quốc, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa cơ học và Địa kỹ thuật – Viện nghiên cứu cơ học đất và đá – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc trình bày.

      Tham dự buổi sinh hoạt học thuật ngoài các cán bộ của Viện Địa chất và Hội cơ học đá Việt Nam còn có các nhà khoa học công tác tại: Hội Khoa học Công nghệ Mỏ; Viện Khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin; Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1); Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Viện Thuỷ công; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

PLEASE CLICK TO CONTINUE READING