Thông báo số 2 - Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X tháng 12-2017

Đến ngày 10/10/2017, Tiểu ban Cơ học Đất đá và môi trường rời đã nhận được tất cả 28 báo cáo. Thay mặt Ban Thư ký Hội nghị xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của các tác giả/ nhóm tác giả.

Ban thư ký cũng xin gửi đến quý vị thông báo số 2.

Các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị là những báo cáo có tên trong danh sách 28 báo cáo đã gửi đến Ban Thư ký trước ngày 10/10 và có đủ toàn văn báo cáo nộp đúng hạn.
 
Hạn cuối cùng nhận toàn văn báo cáo là: ngày 15/11/2017
 
Các khoản phí của Hội nghị gồm:
 
- Hội nghị phí: 500.000 đ/đại biểu
- Phí đăng bài:  300.000 đ/bài báo (không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng)
- Nộp hội nghị phí và phí đăng bài qua tài khoản của Hội: từ 31/10/2017
     +  Tên tài khoản: Hội Cơ học Việt Nam
     +  Số tài khoản:  1440201029694
     +  Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam   (AGRIBANK)  Chi nhánh Bắc Hà Nội
     + Nội dung:  (Họ và tên) nộp Hội nghị phí và phí đăng (số lượng) bài báo.