Các Ban tổ chức - Committees

Ban khoa học - Scientific Committee


GS. TS. Đỗ Như Tráng- VSRM – (đồng Trưởng Ban)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo –VADPT- (đồng Trưởng Ban)

PGS.TS. Phạm Huy Giao– PVU- (đồng Trưởng Ban)

GS.TS. Suseno Kramadibrata – Vice President for Asia of ISRM

GS.TS. Seokwon Jeon - Seoul National University, Korea

GS.TS. Norikazu Shimizu – Yamaguchi University, Japan

PGS.TSKH. Vũ Cao Minh – VAST, VSRM

PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc – VSRM

GS.TS. Nguyễn Quang Phích - Van Lang University, VSRM

PGS.TS Nguyễn Thế Vinh – Khoa Dầu khí, HUMG, VADPT

TS. Phạm Xuân Toàn – Viện Dầu khí, VPI, PVN, VADPT

TS. Đỗ Quang Khánh, Trường ĐH BKTP HCM, VADPT

PGS.TS Trần Văn Xuân, Trường ĐH BKTP HCM, VADPT

 

Ban Tổ chức - Organizing Committee


TS. Phạm Quốc Tuấn – VSRM (đồng Trưởng Ban)

TS. Nguyễn Duy Tuấn _ VADPT (đồng Trưởng Ban)

TS. Nguyễn Văn Hùng – PVU ( đồng Trưởng Ban)

TS. Hà Ngọc Anh – VSRM, IGS, VAST

PGS.TS. Trần thị Thu Hằng – VSRM, UTC

Ths. KSC. Lê Quang Huy – VSRM, PECC1

Ths. KS. Trần Quốc Thịnh - VSRM

 

 

 

Ban tổ chức ở PVU - Local Organizing Committee


TS. Lê Quốc Phong

TS. Phạm Bảo Ngọc

TS. Đỗ Thị Thùy Linh

TS. Nguyễn Phan Anh

TS. Trương Thanh Tuấn

Ths, Lương Hải Linh

Ths. Nguyễn Hữu Trường

Ths. Phạm Hữu Tài

Ths. Nguyễn Viết Khôi Nguyên

Ths. Trần Thị Oanh

Ông Nguyễn Quang Vinh

Ông Nguyễn Thái Đạt

Ông Lê Quốc Huy

Bà Dương Thị Phương Thảo

Bà Phạm Thị Hoài Lan

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm